Speciedaler 1765: Frederik V. eneste speciemynt
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
5. desember 2021
Speciedaler 1765: Frederik V. eneste speciemynt

De fleste samlere er nok henvist til bilder i kataloger når det gjelder speciedalere preget under Frederik V. Slike mynter ble kun preget i 1765, kongens nest siste regjeringsår. Det ble bestemt at det skulle preges 40.000 eksemplarer på Kongsberg med stempler sendt fra København. Disse myntene skulle sendes til Hamburg og brukes til kjøp av dansk kurantmynt. Målet var å styrke kursen av dansk kurantmynt overfor speciemynt og redusere mangel på bedre mynt i det dansk-norske kongeriket. Det ble totalt preget 45.741 speciedalere. Av disse ble 1.000 stk. utmyntet på Kongsberg. Myntpressene på Kongsberg ble ødelagt og dette var årsaken til at specieutmyntingen stanset allerede i begynnelsen. Resten ble preget i København, av sølv fra Kongsberg. Alle myntene, bortsett fra en som ble avlevert til Den Kongelige Myntkabinettet ble sendt til Hamburg. Veldig mange av disse havnet nok i smeltedigelen i Tyskland. Det er derfor mynten er i dag meget sjelden.

Vi legger ut til salgs et meget pent eksemplar.