Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
15. desember 2019
Caracalla AR denarius

Caracalla ble født som Lucius Septimius Bassianus, sønn av Septimius Severus og Julia Domna i 188 i Lugdunum der faren var guvernør. Senere endret familien navnet hans til Marcus Aurelius Antoninus, kallenavnet Caracalla fikk han pga. en klesdrakt i gallisk stil han ofte bar. Carracalla ble som 9 åring utropt til medkeiser i 198, hans bror Geta som bare var ett år yngre fikk keisertittel i år 209. Da faren døde i 211 var hans to sønner, Geta og Caracalla alene om makten. Geta ble myrdet året etter av brorens menn. Caracalla hadde omfattende pengebruk som keiser, han arrangerte mange gladiatorkamper for å bli likt blant folk. Det førte til økonomiske problemer. Han innførte en ny mynt, antoninian (dobbelt denar) i 214. Caracalla ble drept av sine egne soldater, antagelig på befaling av Macrinus i 217.

Vi legger ut en denar fra denne keiseren i kv.01, preget i Roma i år 203.