Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
18. november 2019
Anker polletter

Av norske poletter fra tiden i Union med Danmark finnes det ikke mange, vi har polletten fra Bohus festning ca 1650 (som er uteglemt i pollettkatalogen), Sommer og Winterschydtz 1689, Christiania tugthuus 1730,1769,1780 og Anker pollettene fra ca 1810.

Anker pollettene er meget enkelt utformet. Et utsnitt av familien Ankers våpenskiold, et anker med tre piler tredd inn i ankerets toppring er slått inn i kobberblanketten. I tillegg er det innslått en bokstav, en K, M eller V. Det har vært spekulert mye på hva bokstavene står for. I numismatiske kretser har det lenge vært diskutert om M var Moss jernverk, V var Vækerø men noe godt forslag til K fantes ikke. Et godt forslag kommer fra professor i historie ved Universitet i Oslo Finn Erhard Johannessen, som mener bokstavene M, V og K kan bety Malm, Ved og Kull og relaterer seg til transport/betaling ved Ankers jernverk. Meget interessant er det også at polletten preges under Napoleonskrigene i en periode da det i handelen i Norge tilnærmet ikke eksisterer skillemynt og flere hundre kjøpmenn rundt i landet må trykke nødsedler på små skilling valører i eget navn for å kunne gi tilbake på rigsbankens riksbankdalere, slik at handelen kunne opprettholdes.

Vi legger ut noen eksemplarer av disse meget interessante pollettene.