Flott 24 skilling 1819
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
9. desember 2021
Flott 24 skilling 1819

24-skillingen som ble preget i 1819 under Carl XIV Johan er den første denne valøren som ble preget i Norge under unionen med Sverige. Mynten skiller seg ganske mye fra de senere opplagene, blant annet ved å være preget på brede og ganske tynne blanketter. Som et resultat av dette er deler av reversinnskriften «skilling species» ofte svakt preget, fordi det høye relieffet til riksvåpenet på adversen opptar mye av sølvet i blanketten. Adversen bærer omskriften; CARL XIV NORGES SVERIGES G OG V KONGE. Det lå imidlertid en politisk kamp bak formuleringen av denne omskriften. 8-skillingen som ble preget i Norge i 1817 under Carl XIII skapte ramaskrik da Sverige var plassert foran Norge i omskriften; CARL XIII SVERIGES NORGES G OG V KONGE. Saken skapte så mye rabalder at den havnet i Stortinget. I 1819 fikk man heldigvis Norge plassert foran Sverige på de norske myntene.

Myntene fra 1819 er preget med sølv fra Sølvskatten som var en tvungen innkreving som ble vedtatt i 1816 for å bygge opp Norges Bank og finansiere statsapparatet til den unge nasjonen Norge. Det var sølvmangel i Norge og man trengte hele 2 millioner speciedaler for å dekke kostnadene samt gammel gjeld til Danmark. Skatten ble utlignet etter formue og rammet derfor både fattig og rik. Det var imidlertid store lokale forskjeller for hvordan skatten ble samlet inn, og noen steder er det mye som tyder på at bare de mest formuende måtte bidra. Mange brukte flere år på å betale skatten, og det gikk hardt utover arvesølv og medgift da sølv i myntform var mangelvare rundt om i landet. I utgangspunktet skulle Sølvskatten betales i edelmetaller som gull og sølv, men i perioder kunne man også betale med gamle sedler selv om vekslingskursen var dårlig. Utenlands valuta kunne også benyttes etter bestemte rater.

Vi har nå lagt ut en flott 24-skilling fra 1819 i nettbutikken som høyst sannsynlig er preget med sølv fra Sølvskatten. Mynten er et meget godt eksemplar med godt preg på begge sider, noe som er uvanlig for denne årgangen.