Poker 1-øringen 1885
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
7. desember 2021
Poker 1-øringen 1885

 

1-øren fra 1885 er Norges desidert sjeldneste 1-øre. Opplaget er bare 622.000. I usirkulert kvalitet dukket den, frem til 1978, nesten aldri opp. Som regel var kvalitetene 1+ eller 01 det beste man kunne få tak i. Men i 1977 skjedde det noe som forandret hele historien.

Det var i England det skjedde. Den pensjonerte ligningsfunksjonæren Alfred Moyston arvet en 92 år gammel dame som nylig var død. Under gjennomgangen av kvinnens etterlatenskaper fant hr. Moyston noen utenlandske mynter som hadde blitt brukt til kortspill. Det var totalt snakk om 112 mynter, samtlige var norske 1-ører i topp kvalitet, og alle var fra året 1885. Moyston tok med seg myntene til en myntmesse og solgte tre av dem til en lav pris. Like etterpå kom en antikvitetshandler som hadde litt peiling på utenlandske mynter inn i bildet. Han mente 1-ørene var sjeldne, og formidlet dem til en britisk mynthandler, som igjen solgte dem videre til Skandinavia, sammen med ytterligere førti 1-ører som var funnet. Da myntene dukket opp i Norge var dommen entydig: Dette er falske mynter! Ekspertene mente at detaljer i motivet viste at myntene ikke var slått med de originale pregestemplene, men produsert senere. Debatten pågikk med høy temperatur, men i årene som har gått etter 1977, har det også dukket opp mer slitte 1-ører som har de samme pregedetaljene som de såkalte «falske» myntene. I dag regner man alle poker 1-ørene fra England som ekte. Sannsynligvis ble det første pregestemplet kassert under produksjonen når det ble oppdaget at det ikke var perfekt, mens myntene som allerede var preget ble sendt ut på markedet. Og 152 av dem havnet altså som pokermynter i England. Hvordan det skjedde er det ingen som vet.

Vi har et flott usirkulert eksemplar av poker 1-øringen fra 1885 med det skjeve øksebladet og den spesielle løvemanken i vår nettbutikk, er du en gambler?