5 kroner 1888 signert av Bøgh
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
23. desember 2021
5 kroner 1888 signert av Bøgh

5 kroner 1888 sign. Bøgh er en sjelden 5 krone fra første utgave av Norges Banks seddelutgaver på kronesedler.

Med «Lov om Pængevesenet» av 17. april 1875, ble Speciedaler og skilling erstattet av kroner og øre. Det måtte derfor trykkes nye sedler. Sedlene ble produsert på hvitt papir, og utført i kobbertrykk og flerfarget boktrykk. Tegningene til kobbertrykkene ble utført av arkitekt Christian Christie i Trondheim, mens papir og gravyrer ble levert av Saunders i London.

Til å begynne med, ble også trykkingen av forsidene utført i London, mens baksidene ble trykket ved Norges Banks trykkeri i Trondheim, før det i 1891 ble anskaffet en kobbertrykkpresse. Fra samme år ble papiret levert av den svenske riksbankens trykkeri i Tumba ved Stockholm. Hver enkelt seddel ble datert og signert for hånd.

Denne seddelen er datert 1888, signert av Bøgh, kvalitet 1-/2.