Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
1. desember 2020
16 skilling 1689 Sommerschydtz

Denne mynten er preget i Christiania etter at myntmester Peter Grüner f.o.m. 1687 hadde begynt å drive myntverket der for egen regning, som såkalt forpaktningsmynt. Landets hovedmyntverksted ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg. I årene fra 1687 til 1695, da mynten i Kristiania ble drevet som privat virksomhet, ble det hvert år utmyntet 4-marker. Eneste unntaket fra denne regelen er året 1689 da det også ble slått 8 skillinger og de to merkelige myntene med innskrift XVI WINTER SCHYDTZ P og XII SOMMER SCHYDTZ P. Disse var brukt ved reiser i Norge, den ene utgjorde betaling for skyss om sommeren og den andre for samme lengde om vinteren. I katalogen over Krebers samlig (1841) blir bokstaven P i innskriften på myntene tolket som forkortelse for ordet «post». Det er ikke klart hvor denne tolkningen er tatt fra, men faktum er at myntmester Grüner nettopp i 1689 ble utnevnt til postmester for Kristiania og omegn. I dag tolker de fleste P som forkortelse for «penge» slik at innskriften tolkes som 16 skilling vinterskysspenge og 12 skilling sommerskysspenge.

I nettbutikken vår finner du nå et flott eksemplar av denne mynten.