Seddelutgave 4: 1000 Kroner 1962
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
17. desember 2021
Seddelutgave 4: 1000 Kroner 1962

Tusenlappen 4. utgave ble trykket opp i perioden 1949-1974. Arbeidet med denne seddelserien ble påbegynt allerede lenge før krigen. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse så tidlig som i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den. Ingen av de premierte utkastene ble ansett å egne seg til formålet, arkitekt Arnstein Arneberg ble derfor engasjert som kunstnerisk medarbeider. Planene for utgaven gikk ut på at fremtredende nordmenn fra nyere tid skulle portreteres, og baksidene skulle illustrere de viktigste næringsveiene. Denne seddelen ble gravert av Henry Welde, grafiker ved Norges Banks seddeltrykkeri. Portrett av Henrik Ibsen på forsiden, og Edvard Munchs «Historien» på baksiden. Munchs maleri kan ses i Universitetets aula i Oslo.