Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
9. desember 2019
1 skilling 1771

1 skilling 1771 ble preget i 9 av årene i perioden 1771-1785 ved tre forskjellige myntsteder (Altona, Kongsberg og København). Gjennom alle årene preges mynter med likt preg og årstallet 1771, til sammen ca 55 millioner stk. Forsiden viser Christian VII´s dobbelmonogram med krone og perlering på kanten av mynten. Baksiden viser skrift «1 SKILLING DANSKE KM 1771» i 5 linjer samt rosetter på hver side av 1-tallet og under årstallet 1771. «KM» står for kobber mynt. Antall punkter preget etter DANSKE, KM, 1771 og mellom initialer KM er varierende. 6. april 1812 ble det hengt opp plakater om tilbakekalling av alle eldre kobbermynter inklusive 1 skilling 1771 under trussel om konfiskasjon. Senere plakat fra 28. april 1813 informerte om at 1 skilling 1771 kunne brukes videre, gjeldende som 2 riksbankskilling. I Danmark ble bruk av denne mynten avsluttet 13. september 1814 mens i Norge var 1 skilling i sirkulasjon helt til utgangen av 1876. Når man sammenligner 1 skilling 1771 med «sildeflass» 1 skilling 1812 er dette veldig tydelig tegn på inflasjon.

På 1970 tallet fikk man i Norsk Numismatisk forening beskjed om at man ikke kunne kalle seg myntsamler dersom man ikke eide en 1 skilling 1771.

Vi legger ut et pent eksemplar i kv.1+ preget i København.