367-383 Gratian AR siliqua, Treveri 375-379, 01

kr 3.000

Gratian (AD 367-383). AR siliqua, Treveri AD 375-379, (2,13 g). Diademed, cuirassed and draped bust of Gratian right / VIRTVS ROMANRVM, Roma seated on throne facing, head left, holding globe and sceptre; TRPS in exergue. S.19971, RIC 58a. Well struck and with a wonderful iridescent cabinet toning. 01 (about uncirculated).

Ex. Spink Numismatic Circular, November 1991, lot 7068

Ex. Oslo Myntgalleri, Auksjon 16, lot 311. May 4th, 2019

Gratian ble født i Sirmium Pannonia, dagens Sremska Mitrovica i Serbia, i 359 e.Kr. og var sønn av keiser Valentinian I (regj. 364-375). I et forsøk på å få til en keisertittelen allerede som 8-åring og han regjerte en tid sammen med sin far og onkelen Valens (regj. 364-378). Keiserriket var delt i to på denne tiden og Valens regjerte i øst mens Valentinian og Gratian regjerte i vest. Mye av regjeringstiden gikk med på å kjempe mot barbariske stammer som angrep grenseområdene i Gallia og Germania. Gratian møtte sin skjebne i et forsøk på å beseire usurpatoren Magnus Maximus som erklærte seg som hersker over Britannia i 383. I forberedelsene til slaget mot Maximus deserterte hæren til Gratian og han søkte tilflukt Lugdunum, men her ble han fort innhentet og drept Maximus’ medsammensvorne.

Gratian var den første romerske keiseren som nektet å motta tittelen Pontifex Maximus (yppersteprest) noe som hadde sammenheng med hans kristne tro. Han sørget også for å fjerne den hedenske statuen av Victoria i senatsbygningen i Roma som hadde vært fast inventar siden Augustus.

 

SOLGT!

Varenummer: S. 19971 Kategorier: ,