285-286 BC Diocletian (284-305). AV aureus (4,41 g), Lugdunum, 0/01

kr 110.000

Diocletian (284-305 BC). AV aureus, Lugdunum 285-286 BC, (4,41 g). Laureate, draped and cuirassed bust right / MARS VICTOR, Mars advancing right, holding spear and trophy. S.12565; RIC 2b; Lukanc p. 232, 2 (same dies as Paris example); Calicó 4543 (these dies). A well struck specimen of this pre-reform aureus. 0/01 (about uncirculated).

Diocletian var romersk keiser fra 284 til 305 e.Kr og overtok makten i et rike som var på randen av kollaps grunnet ytre og indre stridigheter. Sentralmakten i Roma hadde mistet kontroll over det store keiserriket og generaler ble utropt til keisere i hytt og gevær av sine egne legioner. Diocletian skjønte at noe måtte gjøres hvis keiserriket ikke skulle gå til grunne i dette kaoset. Den banebrytende ideen var å innføre et tetrarki bestående av to keisere og to junior keisere (Cæsarer) som administrerte hver sin del av keiserriket. På denne måten fikk hver keiser et mindre område å administrere og man skulle samtidig få en sikker og forutsigbar overføring av keisermakten til den utnevnte arvtageren. Diocletian utnevnte generalen Maximian som medkeiser for å ta seg av den vestre delen av riket mens Diocletian regjerte i øst med Nicomedia som hovedsete. Diocletian valgte Galerius som sin arvtager i øst, mens Maximian valgte Constantius I Chlorus som sin arvtager i vest. Denne fordeling av makt mellom flere keisere var bare vellykket i en kort periode og man fikk ikke til et stabilt styre før Kontstantin bekjempet all motstand og ble enehersker i riket i 324.

Etter åtte år ved makten innførte Diocletian flere myntreformer i et forsøk på å få ned inflasjonen og styrke økonomien. Blant annet innførte han sølvmynten argenteus som hadde samme vekt og renhet som Neros reformerte denar. Reformen var imidlertid lite vellykket da sølvmyntene i stor grad ble «hoardet» og lite brukt i sirkulasjon, kanskje fordi man foretrakk mynter av basemetall til bruk i transaksjoner mens sølvmyntene ble lagt unna som sparemidler. Argenteusen ble bare preget i stort antall en periode på drøyt 10 år og produksjonen sank dramatisk etter at Diocletian abdiserte i år 305. Diocletian reformerte også gullaureusen som hadde sunket i vekt og blitt utmyntet med store uregelmessigheter siden Valerian og Gallienus. Vekten ble økt fra circa 4,6 gram til en standard på 5,4 gram. Vi tilbyr en flott aureus av Diocletian som ble preget i Lugdunum tidlig i hans regjeringstid, før myntreformen.

 

SOLGT!

Varenummer: RIC.2b Kategorier: , ,