1689 12 skilling Sommerschydtz Christian V., bøyd, 1+/01

kr 35.000

Produktinformasjon

Christian V. 12 skilling Sommerschydtz, Christiania 1689. S.19, NMD.127. Noe bøyd blankett. Pent eksemplar med noen jordavsetninger og enkelte små riper. Kvalitet 1+/01.

Denne mynten er preget i Christiania etter at myntmester Peter Grüner f.o.m. 1687 hadde begynt å drive myntverket der for egen regning, som såkalt forpaktningsmynt. Landets hovedmyntverksted ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg. I årene fra 1687 til 1695, da mynten i Kristiania ble drevet som privat virksomhet, ble det hvert år utmyntet 4-marker. Eneste unntaket fra denne regelen er året 1689 da det også ble slått 8 skillinger og de to merkelige myntene med innskrift XVI WINTER SCHYDTZ P og XII SOMMER SCHYDTZ P.  Disse var brukt ved reiser i Norge, den ene utgjorde betaling for skyss om sommeren og den andre for samme lengde om vinteren. I katalogen over Krebers samlig (1841) blir bokstaven P i innskriften på myntene tolket som forkortelse for ordet «post». Det er ikke klart hvor denne tolkningen er tatt fra, men faktum er at myntmester Grüner nettopp i 1689 ble utnevnt til postmester for Kristiania og omegn. I dag tolker de fleste P som forkortelse for «penge» slik at innskriften tolkes som 16 skilling vinterskysspenge og 12 skilling sommerskysspenge.

 

På lager

Varenummer: S.19, NMD.127.

Kategorier: ,