1648 Speciedaler Christian IV, 01

kr 65.000

Produktinformasjon

I 1628 satte Kong Christian IV i gang med en omfattene utmyntning av speciemynt og markmynt ved det nyopprettede myntverkstedet i Christiania. Dette hadde sammenheng med oppdagelsen av de sølvforekomstene på Kongsberg i 1623 som gav god tilgang på sølv. I de første årene fraktet man sølvet til København for utmynting, men dette var lite kostnadseffektivt og samtidig risikabelt med tanke på den lange transportveien. Dette førte til opprettelsen av Mynten i Christiania i 1628 med Anders Pedersen som myntmester. De første speciedalerne ble preget i 1628 og man fortsatte å prege speciemynt i ulike valører fram til Kongens død i 1648. Speciedalerne til Christian IV blir ofte karakterisert som monoton, i alle fall hvis man sammenligner med den store variasjonen av kunstferdige portretter som ble laget under etterfølgeren Frederik III. Christian IV ble fremstilt ganske likt på myntene i det meste av regjeringsperioden. Unntakene er pregningene fra de første to årene, 1628-1629 hvor myntene bærer et mer oppreist og stilfullt portrett av Kongen. Speciedalerne fra Christian IVs siste leveår 1648 skiller seg også vesentlig fra de andre årene ved at de ble preget på tynnere, men desto bredere blanketter. Dette gav myntene et mer attraktivt utseende, men ser samtidig ut til å ha vært utfordrende rent pregeteknisk da man ofte har partier med flatt/ufullstendig preg på disse myntene. Eksemplaret vi tilbyr her er velpreget for typen og samtidig attraktivt tonet.

På lager

Varenummer: s.12, NMD.49

Kategorier: ,