1042-1047 Danmark penning (0,73g) Magnus den gode, Lund, 1+

kr 45.000

Produktinformasjon

Magnus den Gode (1042-1047). AR penning preget i Lund (0,73 g). Guds lam / kors. Hbg.15. Godt preget og pent tonet eksemplar.

Ex. B.F. Brekke; Ex. Lerche 1992 nr. 390; Ex. JDK IV 2007 nr. 12; Ex OM 68 1012, nr 1167.

Magnus den gode (1024-1047) var konge i Norge (1035-1045) og  Danmark (1042-1047). Han var sønn av Olav den hellige og Alvhild, tjenestekvinne på kongsgården. I dåpen fikk han navn Karlamagnus etter Karl den store. Da Olav måtte flykte til Gardarike (deler av dagens Russland og Ukraina) ble den fire år gamle sønnen Magnus med. Han ble igjen hos den russiske fyrsten Jaroslav da Olav dro videre. Olav den hellige døde 29. juli 1030 i slaget ved Stiklestad. Fire år etter Olavs død dro Kalv Arnesson, norsk vikinghøvding til Russland for å hente Magnus og gjøre ham til konge. I 1035 kom Magnus tilbake til Norge og ble hyllet som Norges konge. Tilnavnet «den Gode» har han fått siden han hørte på advarsler mot dårlige rådgivere og var den rettferdige konge som holdte loven og respekterte inngåtte avtaler. Samtidig var han nådeløs mot sine fiender, noe som var nødvendig for å beholde maktposisjonen. I 1047 falt Magnus fra en hest og fikk alvorlige skader som var årsaken til hans død kort tid etterpå. Magnus fikk preget et ganske rikt utvalg av mynter i Danmark, men det er ingen kjente pregninger fra Norge. Denne penningen vitner om at Kristendommen hadde begynt å få fotfeste i Norden. På adversen ser man Guds lam som står mot høyre. Det finnes også en svært sjelden variant av denne typen med hvor lammet er iført en glorie og med en bibel mellom forbena.

 

På lager

Varenummer: Hbg.15.

Kategori: