Skrevet av: Dasa Stankova - Auksjon
20. desember 2019
Vi gleder oss stort til vår auksjon på Grand Hotel i Oslo 9.-10. Mai 2020

En av Norges flotteste myntsamlinger

kommer på auksjon hos oss i mai 2020!

En av de flotteste myntsamlingene som er bygget opp i Norge de siste tiårene blir lagt ut for salg på vår auksjon 9. mai neste år. Samlingen, som omfatter norske mynter fra perioden 1628 til 1905, ligger på et samlet kvalitetsnivå man knapt skulle tro det var mulig å nå. Men samleren har kontinuerlig skiftet ut mynter i samlingen for å nå et nivå man sjelden eller aldri opplever i en så stor samling.

Totalt er det snakk om 432 mynter preget fra Christian IV til Oscar II. Utropene er samlet satt til 9,8 millioner kroner, men norske og internasjonale numismatikere som kjenner sin besøkelsestid vil ganske sikkert gi et sluttresultat nærmere 18-20 millioner kroner. Samlingen er bygget opp i ro og mak gjennom de siste 40 årene av en samler som alltid har samlet i det stille, og som fortsatt ønsker å beholde sin anonymitet.

Vi trekker gjerne frem et par-tre eksempler for å vise samlerne hva de kan glede seg til å jakte på i vårmåneden mai 2020. Dobbeltspecien fra 1668, preget under Frederik III, er et fantastisk flott eksemplar av en utsøkt mynt som viser kongen i en romersk drakt. Pr. i dag kjennes det 5 eksemplarer av denne mynten i privat eie, og dette er utvilsomt det beste eksemplaret du noen gang vil få mulighet til å innlemme i samlingen. Utropet er satt til NOK 600 000.

Specien fra 1672, preget under Christian V er et helt perfekt usirkulert eksemplar, du skulle nesten kunne tro at det var hentet ut fra myntverkstedet i går, men det skjedde altså for godt over 300 år siden. Mynten inngikk bl.a. i tidenes største myntsamling som tilhørte bryggerieier Virgil Brand i Chicago på tidlig 1900-tall. Sist den var på markedet var i 2003, og sannsynligheten er nok ganske stor for at samleren som innlemmer denne mynten i samlingen vil sitte på den i mange tiår.

En tredje mynt å trekke frem i denne første omtalen av neste års store myntbegivenhet er en ½ specie fra 1671, preget under Christian V. Det er en stor sjeldenhet, og vi kjenner proveniensen til denne mynten helt tilbake til en auksjon i København i 1807! Da inngikk den i Bille Brahes fantastiske samling. Vi kjenner i dag til kun 5 eksemplarer av denne mynten i privat eie, og her foreligger den i 01-kvalitet.

Den siste mynten i samlingen ble innlemmet i 2014, men store deler av innkjøpene ble foretatt på 1980- og 1990-tallet, noe som betyr at det er flere tiår siden det var mulig å få sikret seg en av de 432 myntene. I mai neste år får både norske og internasjonale myntsamlere altså muligheten til å innlemme numismatiske objekter i kvaliteter som man sjelden ser maken til. Vi antar at svært mange vil benytte seg av muligheten.

2 speciedaler 1668

1/2 speciedaler 1669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciedaler 1672