Skrevet av: Dasa Stankova - Auksjon
26. november 2017
Oppnådde priser auksjon nr. 13

Oppnådde priser finner du her. Vi takker alle budgivere og innleverere for å ha bidratt til en fantastisk vellyket auksjon.

Det totale salget utgjorde ca 23,3 millioner.