Skrevet av: Dasa Stankova - Auksjon
23. november 2019
Oppnådde priser auksjon nr. 18

Vi takker alle våre kunder for en flott auksjon. 98 % objekter ble solgt for totalt 11.267.970,- kroner (83% over utrop). Auksjonens dyreste mynt ble objekt nr.598, 2 speciedaler 1646 med utrop 250.000,- som gikk for 440.000,- i hammerslag.

 

Klikk her for å se på oppnådde priser fra OMG auksjon nr. 18

Oppnåddepriser PDF-OMG18

Oppnåddepriser ODT-OMG18