Oppnådde priser auksjon nr. 14

Oppnådde priser finner du her.