Skrevet av: Dasa Stankova - Auksjon
27. november 2020
Oppnådde priser auksjon 21, 22 og 23