Innleveringsfrist auksjon nr. 15

Auksjon nr. 15 avholdes den 24. og 25. november 2018 på Hotel Continental i Oslo. Vi mottar objekter til denne auksjonen nå. Innleveringsfrist er 15. september 2018.