Klikk her for å se på oppnådde priser for auksjon nr. 26 og 27. Vi takker alle deltakere både i salen og på nett for en flott auksjonshelg.

Velkommen til Oslo Myntgalleri auksjon nr.26 og 27 på Grand hotel i Oslo. Ring 925 453 21 dersom du sliter med innlogging eller lurer på noe.

Vi synes det er veldig gøy å kunne presentere våre nye auksjonskataloger for auksjon nr.26 og 27. Auksjonen avholdes den 27. og 28. november 2021 i Rococosalen på Grand Hotel i Oslo, og vi gleder oss til å møte dere alle etter

Oppnådde priser OMG 24-25 Vi takker alle deltakere for fantastisk auksjon og håper på å kunne se alle dere på Grand hotel isteden for nett i november. Send gjerne en melding på forhånd til 925 453 21 dersom du ønsker å hente

Som følge av gjeldene smitteverntiltak for Oslo kommune, kan vi dessverre ikke avholde salauksjon slik som planlagt. Vi vil derfor avholde auksjonen som en ren internettauksjon på samme måte som november i fjor. For dere som ønsker å legge inn forhåndsbud kan dere

Vi har gleden av å kunne presentere våre nye flotte kataloger for auksjon nr.24 og 25 som skal avholdes den 8. og 9. mai 2021. Katalogene inneholder mange numismatiske høydepunkter. Se gjerne også på våre videoviste objekter på vår youtube kanal.Vi kommer

I 1628 satte Kong Christian IV i gang med en omfattene utmyntning av speciemynt og markmynt ved det nyopprettede myntverkstedet i Christiania. Dette hadde sammenheng med oppdagelsen av de sølvforekomstene på Kongsberg i 1623 som gav god tilgang på sølv. I de første

Vi forbereder en fantastisk auksjon som avholdes 8. og 9.mai 2021 i Rococo salen på Grand hotel i Oslo. Dersom tiltak i forbindelse med corona medfører at auksjonen ikke kan avholdes på Grand hotel vil vi avholde live aukjson på nett på

I dag kommer det nye spennende objekter til nettbutikken vår, bla. Sverdordenen. Sverdordenen er en svensk orden for militære fortjenester innstiftet sammen med Serafimerordenen og Nordstjerneordenen i 1748 av kong Fredrik I. Kongen er ordenens stormester. Ordenstegnet består av et skråskilt malteserkors

Året er 166 e.Kr. og Lucius Verus har akkurat gjennomført et vellykket felttog mot Parthia helt øst i det romerske imperiet. Under kong Vologaeses IV hadde partherne angrepet den romerske provinsen Armenia og tvunget den romersk-vennlige kong Sohaemus i eksil. Marcus Aurelius

Her er siste luke i årets julekalender. Vi takker alle som har fulgt med, det er gøy å få tilbakemeldinger. I dag vil vi skrive om Nordstjerneordenen, Nordstjernen er jo høyaktuell om dagen i forbindelse med NRK sin adventkalender Stjernestøv. Nordstjerneordenen er en

Helt på tampen av året har vi fått tak i en av de populære erstatningssedlene av 10 kr 5. utgave. Serien fra 1972 er spesiell, da det opprinnelig ikke skulle eksistert sedler av denne utgaven med dette årstallet. 4. utgave, den gule

  Magnus den gode (1024-1047) var konge i Norge (1035-1045) og  Danmark (1042-1047). Han var sønn av Olav den hellige og Alvhild, tjenestekvinne på kongsgården. I dåpen fikk han navn Karlamagnus etter Karl den store. Da Olav måtte flykte til Gardarike (deler

4. og 5. september 1807 bombarderte den engelske flåten København med nyutviklet våpen (kombinasjon av blyhagl og brannbomber). England krevde å få utlevert den danske flåten og det fikk de. Tapet av flåten var en katastrofe for Danmark. Lange deler av kysten

Kroningen tok plass i Nidarosdomen i Trondheim den 5. august 1860. Det ble laget program for seremonien som beskrev i detaljer hva som skulle skje hele dagen, hvilken rekkefølge prosesjoner skulle gå. Det ble til og med utgitt en egen fortegnelse over

                    I 1790 ble man enige om en fredsavtale som markert slutten på den russisk-svenske krig som hadde startet i 1788. Fredsforhandlingene ble holdt i Värälä in Finland og ble ledet av generalmajor Gustav Mauritz

Mynten vi vil skrive om i dag avbilder tydelig symbolikk hvor det nye Hellas er representert som fugl Phoenix som gjenoppstår fra asken/ruinene av det gamle greske riket. Den greske selvstendighetskrigen var en krig fra 1821 til 1829 hvor grekerne begynte for

                      Valentinian II ble født i Trier i 371 e.Kr. og var sønn av Valentinian I og han andre kone Justina. Han var halvbroren til Gratian som var den andre sønnen til

Ivar Throndsen ble født i Nes på Romerike 29. mars 1853. Som 17 år gammel kom han i gravørlære hos juveler Tostrup i Christiania. Som lærling studerte han samtidig på tegneskole og modellerte under ledelse av billedhuggeren Julius Middelthun. Etter læretid jobbet

                  I år 49 f.Kr krysset Julius Caesar elva Rubicon og marsjerte mot Roma for å ta et oppgjør med den mektige politiske motstanderen Pompeius og Senatet som hadde krevd at han oppgav hæren

                      Norgesreisen i 1749 var godt planlagt, så reisedaleren ble bestilt i 4.000 eksemplarer i en kongelig resolusjon allerede i desember 1748. Like før avreisen ble det den 6. mai bestilt 1.000

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble etablert i 1916, og driver fortsatt med gruvedrift på Svalbard. Hovedproduksjonen er utvinning av kull, og det utvinnes fortsatt ca 100.000 tonn kull fra gruvene i året, hvorav 25% brukes til lokal energiproduksjon for Longyearbyen. Fra

                      Knossos ligger rett utenfor dagens Heraklion på Kreta og var bebodd så tidlig som i neolittisk tid, circa 7000 f.Kr. Det var allikevel i bronsealderen, circa 1700-1400 f.Kr., at byen vokste

                      Gratian ble født i Sirmium Pannonia, dagens Sremska Mitrovica i Serbia, i 359 e.Kr. og var sønn av keiser Valentinian I (regj. 364-375). Han fikk tildelt keisertittelen allerede som 8-åring og regjerte

Gunmoney ble preget under krigen mellom James II. og William III.  James som var katolikk ble styrtet som konge av England, Irland og Skotland som følge av revolusjon i 1688 og flyktet til Frankrike. Tronen ble tilbudt til James datter Mary og

                    Denne historisk viktige mynten regnes for å være den første taleren som ble preget og med en finvekt på circa 30 gram sølv hadde den verdi tilsvarende en gullgylden. Mynten, kalt sølvgylden, er forgjengeren

                    Elagabal eller Varius Avitus Bassianus, som han egentlig het, var sønn av Sextus Varius Marcellus og Julia Soamenias. Han ble født i 203/4 e.Kr. i Emesa (dagens Homs) i Syria. Julia Soameias

                      Denne flotte medaljen ble utgitt i forbindelse med kroningen av Kong Oscar II og Dronning Sophie av Nassau i Trondheim i 1873. Kroningen ble gjennomført med stor stas i Nidarosdomen, og

                      Diocletian var romersk keiser fra 284 til 305 e.Kr og overtok makten i et rike som var på randen av kollaps grunnet ytre og indre stridigheter. Sentralmakten i Roma hadde mistet

  1/2-skillingen fra 1837 har en meget interessant historie og den ble ikke preget på Kongsberg selv om den bærer Kongsbergmyntens merke. Den ble faktisk preget på Akerhus festning i Christiania som en prøvemynt for den fremtidige produksjonen av halvskillinger. I 1836

                        8-skillingen fra 1791 ble utgitt i et svært lavt opplag på bare 6700 og er i dag sjelden. Ser man på utmyntningen av 8-skillingene i årene 1786, 1787 og 1789-94,

                      Bystaten Athen var en av de rikeste og mektigste i middelhavsområdet i antikken. Den harde konflikten med det persiske riket i 490-480 f.Kr. gikk hardt utover byen som ble plyndret to

                      Det flotte portrettet av Carl XV på speciedalerne mellom 1864 og 1869 ble utarbeidet av billedhuggeren Brynjulf Bergslien som kanskje er mest kjent for å ha laget rytterstatuen av Karl Johan

Denne mynten er preget i Christiania etter at myntmester Peter Grüner f.o.m. 1687 hadde begynt å drive myntverket der for egen regning, som såkalt forpaktningsmynt. Landets hovedmyntverksted ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg. I årene fra 1687 til 1695, da

https://auksjon.oslomyntgalleri.no/Listing/AchievedPrices   Oppnådde priser OMG 21-23 PDF

English below Vi tilbyr nå videovisning for utvalgte objekter på auksjon 21, 22 og 23. Disse ligger på på Youtube og du kan finne dem ved å skrive «Oslo Myntgalleri» i søkefeltet eller ved å trykke på lenken under. We now offer

Kataloger for våre auksjoner nr. 21, 22 og 23 er nå tilgjengelig som pdf (se under). Auksjonen vil avholdes den 27.-29. november 2020 på Grand Hotel i Oslo. Katalogene ble sendt til trykking i dag og auksjonen vil også snart bli tilgjengelig

Oppnådde priser OMG 19,20    

Klikk her for å registrere forhåndsbud https://auksjon.oslomyntgalleri.no Klikk her for å registrere deg på Live Bidding https://oslomyntgalleri.auex.de/Account/Login Klikk her for å by live (aktiv kun under auksjon)

Vi nærmer oss auksjon og budgivningen er godt i gang. Mange av de som ikke har anledning til å komme til auksjonssalen har registrert seg på Live Bidding der man kan by i sanntid direkte mot salen. Dersom du trenger hjelp med

Christian IV. sine 2 kroner 1618, 1619 og 1624 ble kalt Corona Danica.  Myntene viser Christian IV. i helfigur på advers, revers avbilder krone med CORONA DANICA nedenfor og kongens valgspråk R.F.P. (Regnat Firmat Pietas= fromhet styrker rikene) over kronen. På folkemunne

Flavius Phocas Augustus var bysantinsk keiser fra 602-610. Hans tidlige liv er ukjent. Focas kom til makten som leder i opprør mot keiser Maurikios. Han var lite kompetent og veldig brutal mot sine opponenter, innsatte sine egne slektninger i høye militære posisjoner.

Knut den mektige, i England kjent som Canute, var konge over England fra 1014 til 1035. Han ble etter hvert også konge over Danmark fra 1018 og Norge fra 1028. Knut styrte over store landområder og regnes for å være den mektigste

Pulkovo observatoriet ligger 19 km sør for St. Petersburg, på Pulkovohøyden i Russland og tilhører Det russiske vitenskapsakademi. Det ble grunnlagt av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve i 1835 og var et av de fremste i Europa inntil den annen verdenskrig.

Olav Klingenberg har i mange år vært en lidenskapelig samler av mynter, og det er særlig antikke greske mynter som har vært hans hovedområde de siste årene. For oss i Oslo Myntgalleri er det en stor glede å annonsere at Klingenbergs samling

Frederik III var født i 1609 som den nest eldste sønnen til Christian IV og dronning Anna Cathrine. Siden broren døde i 1647, ble det Frederik III som overtok tronen i 1648 da faren døde. Frederik III fikk preget en lang rekke

  Denne mynten ble preget av Nikolai den II i 1912 i forbindelse med avdukingen av et monument til minne om Tsar Alexander III som regjerte mellom 1881 og 1894. Monumentet stod på plassen foran Frelseren Kristus-katedralen, men ble ødelagt av Bolsjevikenes herjinger

  En meget pen tetradrakme fra Athen ligger nå ute i nettbutikken vår. Skal man ha én mynt fra antikken, så er det denne. Tetradrakmene (uglemyntene) fra Athen regnes for å være den første internasjonale handelsmynten og var ansett som «god» mynt