Innleveringsfrist til Oslo Myntgalleri auksjon nr. 14

Auksjon nr. 14 avholdes i Rococosalen på Grand Hotel i Oslo lørdag 12. og søndag 13. mai 2018. Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til auksjon nr. 14. Kontakt oss på telefon 22 41 60 00 / 90 88 77 66 eller på mail gunnar@oslomyntgalleri.no / eirik@oslomyntgalleri.no.  Frist for innlevering av objekter er 2. mars 2018. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser.